Telefon: +90 (312) 354 6422 | E-posta: [email protected]

Madoors Mantar Bariyer Sistemleri Madoors Geçiş Otomasyon Sistemleri

RFID Araç Tanıma ve Otomatik Geçiş Sistemi

RFID Araç Tanıma ve Otomatik Geçiş Sistemi

 MADOORS RFID (Radio Frequency Identification) “Radyo Frekansı ile Kimlik Tanımlama” RFID teknolojileri, radyo frekansı yardımı ile nesneleri veya canlıları tanımlamaya yarar. Aktif/pasif RFID etiketler, nesnelerin veya canlıların kimliklendirilmesinde kullanılır. 125-134 KHz(Low Frequency)(LF), 13.56MHz(High Frequency)(HF), 865-868 MHz(Ultra High Frequency)(UHF) ve 2.45 GHz (Micro Wave) olarak farklı frekanslarda çalışan sistemler kullanılmaktadır.madoors rfid taşıt tanıma tanımlama okuma sistemleri rfid geçiş sistemi RFID Tarihi RFID’nin tarihçesi incelendiğinde ilk kullanımın 1939 ile 1945 yıllları arasında ve askeri amaçla olduğu görülmektedir. II. Dünya Savaşı'nda kullanılmasındaki amaç dost ve düşmanları ayırt etmektir.

 Rfid tag okuyucu anten Sistem Komponentleri

1.RFID Etiket : RFID etiketi, uygun aplikasyon ve kapasite ile belirlenmiş bir RFID çipinin uygulamada ki çalışma koşul zorlukları göz önüne alınarak (ısı farkları ,kimyasallar, darbeler) çiplerin daha güçlü anten ve daha güçlü kaplama ile zor şartlarda çalışmaya adapte edilmiş halidir. rfid taşıt tanıma sistemi

2.RFID Anten : RFID antenler, yayınladıkları radyo frekansı ile etiket üzerindeki çipte bulunan bilgiyi etiket üzerindeki antende oluşan yansıma sonucu alarak okuyucuya iletirler. Antenler güç, okuma şekli (Doğrusal, dairesel) ve okuma alanlarına (uzak alan okuma, yakın alan okuma) göre farklı modellerde bulunurlar.MAdoors rfid rfid aktif poasif tag okutucu anten

3. RFID Okuyucusu : RFID okuyucusu antenden gelen sinyalleri uygulama katmanına belirli protokollere uygun olarak aktarır. RFID okuyucuları sabit olmakla beraber el terminali şeklinde okuyucularda mevcuttur. El terminallerinde RFID anten entegre olarak bulunmaktadır. RFID okuyuculara 1-4 anten bağlanabilir. RFID okuyuculara bağlanan antenlerin güçleri ayrı ayrı ayarlanabilir.

4.Ara Katman Uygulaması : RFID okuyucu ile uygulama arasında çalışan ve sistem mimarisinin en önemli öğesi olan Ara Katman Uygulaması (Middleware) tamamen okuyucu yönetimi, okunan etiket bilgisinin yönetimi ve anten yönetimi işlemlerini gerçekleştirir. Okuyucu ile ilgili okuma yöntemi, ağ yapılandırması, anten ayarlarının gerçekleştirmesi, okumanın hangi anten ve hangi okuyucu tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi gibi birçok işlemi ara katman uygulaması ilegerçekleştirebilirsiniz.

 Burda en önemli konu Ara Katman Uygulamasının dayandığı RFID protokoldür. Her bir okuyucunun kendisine ait bir protokolü ve bu protokole uygun çalışan bir ara katman mimarisi vardır. Fakat tüm dünyada RFID teknolojisinin hızla gelişimi sonucunda EPC tarafından bir standart belirlenmiş ve RFID okuyucular için LLRP (Low Level Reader Protocol) temel protokol olarak kabul edilmiştir. RFID uygulamanız eğer LLRP’ ye uygun olarak geliştirilmiş ise LLRP uyumlu her okuyucuyu sisteminize dahil edebilir ve uygulamanızda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duymazsınız. Fakat uygulamanız herhangi bir okuyucunun kendine ait protokolüne uygun olarak geliştirilmiş ise bu sisteme bundan sonra dahil edeceğiniz okuyucuların da aynı marka olması gerekmektedir. LLRP RFID uygulamalarında bir zorunluluk olarak talep edilmeli ve kurulacak sistemler ileride yaşanabilecek gelişmeler de düşünülerek tasarlanmalıdır.

 Rfid aktif tag MADOORS RFID etiketleri 3 çeşittir : pasif (etkisiz), yarı pasif (yarı etkin) veya aktif (etkin). Pasif etiketlerin kendi güç kaynakları yoktur, RFID okuyucunun gücü ile çalışırlar ve en ucuz RFID etikettir. Buna karşılık, yarı pasif etiketlere ise, gelen sinyalden güç almaya gerek bırakmayacak küçük bir pil eklenmiştir. Daha geniş okunma alanına sahip bu etiketler daha güvenilir oldukları gibi, okuyucuya daha çabuk cevap verebilirler. Aktif etiketler ise, diğer çeşitlerden farklı olarak devrelerini çalıştırmalarını ve cevap sinyali üretmelerini sağlayan kendi güç kaynaklarına sahiptirler. Bu özellikleriyle yüksek performans sergilerler fakat maliyetleri daha yüksektir.

Rfid etiket Bütün Ülkeler Aynı Frekansları mı Kullanıyorlar? Birçok ülke düşük frekanslı sistemler için 125 kHz veya 134 kHz(LF) aralığını belirlemiştir. 13.56 MHz(HF) frekansı ise tüm dünyada yüksek frekanslı sistemler için kullanılmaktadır. Ancak, UHF RFID sistemleri Amerika’da 902–928 MHz kullanılırken, Avrupa için Class 1 Gen 2 protokolünde 865.6–867.6 MHz aralığı belirlenmiştir. Ülkemizde ise Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan ve 16.03.2007 tarihli ve 26464 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliği" uyarınca RFID okuyucuları 865-865.6 frekans bandında maksimum 100mW güç ile, 865.6–867.6 MHz frekans bandında maksimum 2W güç ile ve 867.6-868 bandında maksimum 500 mW güç ile kullanılabilecektir.

 Bu frekans düzenlemeleri EPC global Gen 2 standardı tarafından belirlenen frekans aralığı ve gücünün ülkemizde kullanılmasına imkân vermektedir. rifd aktif pasif tag okuyucu anten RFID Standartları Türkiye Avrupa'daki spektrum kullanımını düzenleyen Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations - CEPT), UHF RFID için Eylül 2004'te oybirliği ile yeni bir Avrupa Standardına karar vermiştir. Bu standart RFID'nin 865 - 868 MHz frekans bandında, Listen Before Talk (LBT) protokolü ile 2 W'a varan güç seviyeleri ile kullanılmasını öngörmektedir.

 Bu standart pek çok Avrupa ülkesinde kabul edilmiş ve yerel düzenlemelere yerleştirilmiştir. Ülkemizde ise, 16.03.2007 tarihli ve 26464 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliği" uyarınca RFID okuyucuları ülkemizde 865-865.6 frekans bandında maksimum 100mW güç ile, 865.6–867.6 MHz frekans bandında maksimum 2W güç ile ve 867.6-868 bandında maksimum 500 mW güç ile kullanılabilecektir. Bu frekans düzenlemeleri EPCglobal Gen2 sertifikalı okuyucuların ithaline olanak sağlamaktadır. rfid sistemi Elektronik Ürün Kodu (EPC) nedİr?

 Tedarik zincirindeki belirli bir ürünü tanımlayan özgün benzersiz bir numaradır. Bu numara bir palet, kasa veya tek bir birimi tanımlamak için kullanılabilir. EPC Sınıf 1 Gen 2 nedir? EPC global , EPC ile ürün tanımlamasında kullanılan RFID teknolojisinin kullanılmasını küresel boyutta düzenlemek amacıyla, RFID etiketlerinde ve okuyucularında kullanılmak üzere Class 1 Gen 2 (Sınıf 1 Nesil 2) standardını geliştirmiş ve söz konusu standardın dünya genelinde uygulanabilmesi için çeşitli frekans aralıkları belirlemiştir.

 UHF Class 1 GEN 2 Özellikleri Gereksinim Gen2 Yetisi Küresel Düzenleme Uyumluluğu : Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya vb. Gürültülü Ortamlarda Çalışma : Çoğul Oturumlar, Yoğun Okuma ModlarıHızlı Çalışma : >1600 etiket/sn ADB, 600 etiket/sn Avrupa Gizlilik Koruma : EPC kodu yayınlanmıyor, 32-Bit Kill Şifresi Gelişmiş Doğruluk : 'Hayalet Okuma'ların Giderilmesi, Uyumlu Protokoller Bellek Yazma Yetkisi : >7 etiket/sn yazım hızı, Seçmeli Kullanıcı Belleği Grup Aramaları & Filtreleme : Esnek Seç Komutu Düşük Maliyet : Çoğul - Satıcı OlanağıEsneklik : Eş EPC numaralarına izin verir & Çoğul EPC'ler Serrifikalı Ürünler : Şu anda mevcut

Kategori:
Plaka Tanıma, RFID Geçiş Sistemi

RFID Araç Tanıma ve Otomatik Geçiş Sistemi Resimleri